slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Pakiet informacyjny dla obywateli Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

• ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;

• wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);

• wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;

• posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;

• wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;

• zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Milowy krok w kierunku rozwoju


Akademia Piłkarska Wiatr Ludźmierz działająca przy Klubie Sportowym Wiatr Ludźmierz  zawarła z Akademią Mistrzów Cracovia umowę, dotyczącą współpracy stron w zakresie szkolenia grup dziecięco-młodzieżowych.

Zamknięcie kasy Urzędu Gminy Nowy Targ

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z likwidacją przez Bank Ochrony Środowiska w Nowym Targu  obsługi kasowej prowadzonej dla Gminy Nowy Targ,  informujemy,

z dniem 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ

przestaje funkcjonować.

Od tego dnia nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Kasie Urzędu Gminy Nowy Targ, przy ul. Bulwarowej 9.

Od 1 marca 2022 r. wpłaty za wydanie zaświadczeń, pełnomocnictw, udostępnienie danych i inne, należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy Gminy Nowy Targ:

BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe, które pozostają bez zmian.

Informujemy, że Gmina Nowy Targ ogłosiła dla banków zapytanie ofertowe na prowadzenie punktu kasowego, w celu obsługi wszystkich zainteresowanych, chcących dokonać wpłat gotówkowych na konto gminy. Po rozstrzygnięciu, informacja zostanie podana na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ. 

Informacja dt. odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Nowy Targ


- FCC Podhale Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ.

Podsumowania targów TSW 2022


PODSUMOWANIE XII EDYCJI TARGÓW SADOWNICTWA I WARZYWNICTWA – TSW 2022

WIELKA KOALICJA GMIN

Skorzystaj z dofinansowania na wymianę starego pieca.


Kolejne środki na wymianę kopciuchów pozyskane przez Gminę Nowy Targ. Dotacja na piece na pellet, zgazowujące drewno oraz gazowe Wójt Gminy Nowy Targ informuje mieszkańców gminy o możliwości dofinansowania do wymiany starych pieców w budynkach jednorodzinnych mieszkalnych położonych na terenie Gminy Nowy Targ.

Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Targ w 2022 roku

Realizując art.11a, ust.7 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 (Dz.U.2020.638 tekst jednolity ze zmianami) Wójt Gminy Nowy Targ zamieszcza projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022 celem zaopiniowania przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy.

Proszę o przesłanie opinii w formie pisemnej, na adres tutejszego Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, Nowy Targ 34-400 w terminie do 25 lutego 2022 roku.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer