slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Zbiorowy wypas bydła na Spiszu

Zbiorowy wypas bydła na Spiszu - 27.10.06
 
     Zgodnie z odwiecznym zwyczajem rolnicy po zebraniu z pól płodów rolnych , na przełomie września i października  organizują zbiorowy wypas bydła i owiec. Obowiązuje niepisane prawo, że „po św. Michale pole jest nicyje” – czyli wspólne, więc wspólne są i wypasy  pól i pastwisk, nie istnieje podział na twoją i moją działkę, każdy „gazda” ma równy dostęp do wody, trawy i powietrza. Organizują się po kilkunastu  przeważnie z jednej ulicy, a że każdy gazda ma po kilkanaście  sztuk dobytku, więc  duże „stado” może liczyć  150 krów, mniejsze – „osóbki” liczą do sto krów, jest ich we wsi  cztery, może pięć, ogólnie  na terenie miejscowości jest około 500 krów.

Czynność „pasynio dobytku przez to zgrupowanie, poszczególnemu gospodarzowi przypada raz na dziesięć – czternaści dni,  pozostałe dni może sobie przeznaczyć na inne prace. Wypas trwa od św. Michała, aż do pierwszego śniegu,  bydło i owce jest godziwie nakarmione i napojone i jest w pełni bezpieczne. Po nadejściu pierwszych śniegów obowiązuje znowu prawo śniegu”.
 
Franciszek Pacyga 27.10.06

Złoty październik na Spiszu

Złoty październik  na Spiszu

fot.: Franciszek Pacyga

UCHWAŁA Nr 1/2006

UCHWAŁA Nr 1/2006
 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
 z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

      Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami)

p o s t a n a w i a:

§ 1

Powołać Obwodowe Komisje Wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Nowy Targ, Rady Powiatu Nowotarskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz na Wójta Gminy Nowy Targ, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r., w składzie jak załączniki od Nr 1 do 21.

III Przegląd Zespołów Regionalnych - Łopuszna

     Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej zaprasza na III Przegląd Zespołów
Regionalnych, który odbędzie się w sali GOK w Łopusznej dnia 4 listopada 2006r. ( sobota) o godzinie 11.00.
W  programie m.in. występy solistów, grup śpiewaczych, popisy par tanecznych, tańca zbójnickiego, instrumentalistów i kapel z Dębna, Gronkowa, Harklowej, Lasku, Ludźmierza, Krempach, Łopusznej, Pyzówki, Szlembarku.  

Diamentowe i Złote Gody

     W dniu 30 października br. w restauracji "Dunajec" w Nowym Targu, odbyła się uroczystość  par małżeńskich z terenu Gminy Nowy Targ ,które odchodzą 60-lecie i 50- lecie pożycia
Wójt Gminy Jan Smarduch  zaprosił  57 małżeństw, wręczył im pamiątkowe dyplomy i upominki, gratulował sukcesów oraz życzył wiele zdrowia i dalszych wspólnych rocznic.

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w Nowym Targu
z dnia 25 października 2006 r.
o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
w wyborach do Rady Gminy Nowy Targ
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 34, poz. 242) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Nowy Targ zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
W dniu 23 października 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu dokonała losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Nowy Targ.
W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i województw, przyznano następujące numery:
 

Numer 20
– Komitet Wyborczy "ZWIĄZEK PODHALAN"
Numer 21
– Komitet Wyborczy Wyborców "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Stanisław Żółtek

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWYM TARGU
z dnia 25 października 2006 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Nowy Targ
zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr.17, poz.128, Nr 34. poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Nowym Targu
z dnia 25 października 2006
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Nowy Targ
w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) Gminna Komisja Wyborcza w Nowym Targu podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:

1.
NOWAK Wojciech, lat 34, wykształcenie wyższe, zam. Gronków
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY "ZWIĄZEK PODHALAN"
nie należy do partii politycznej

2.

SMARDUCH Jan, lat 49, wykształcenie wyższe, zam. Łopuszna
zgłoszony przez KWW "SAMORZĄDNOŚĆ WIEJSKA"
członek Platformy Obywatelskiej

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Stanisław Żółtek

XXXIX Sesja Rady Gminy Nowy Targ

XXXIX Sesja Rady Gminy Nowy Targ - 26.10.2006r.

fot. WB i SŻ

W dniu  26 października br. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Nowy Targ - kadencji  2002-2006.  Była ona okazją do podsumowań i podziękowań za wspólną pracę.

Sesja Rady Gminy

 26   p a ź d z i e r n i k a    2006 r.  o godz.   13.30    w   sali obrad Urzędu Gminy Nowy Targ  rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Gminy Nowy Targ.
 

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer