Jesteś tutaj

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowy Targ w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waksmund 2A”, dla terenów w miejscowości Waksmund.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Targ

 

Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Nowy Targ Uchwały Nr XXXIV/393/2022 z 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Waksmund 2A”, dla terenów w miejscowości Waksmund przedstawionych na  załączniku graficznym do ww. uchwały.

Równocześnie w związku, z art. 46 pkt 1), art.39 oraz art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz..1029) zawiadamiam o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej  do ww. planu miejscowego.

            W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być składane w terminie do 21 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia tj. do dnia 24 października 2022 r.  Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ  , przesyłać na adres Urzędu: 34 – 400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ugnowytarg.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej RODO, znajduje się na stronie: www. ugnowytarg.pl

 

Wójt Gminy Nowy Targ

mgr Jan Smarduch

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer