Jesteś tutaj

Umiem pływać

8 grudnia zakończyła się kolejna edycja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I- III szkół podstawowych.

            Pozaszkolne zajęcia z nauki pływania rozpoczęły się 10 maja i podzielone były na dwa turnusy. Pierwszy turnus składał się z 8 grup a drugi z 10 grup. Każda grupa, zgodnie z założeniami projektu,  liczyła 15 osób. Łącznie udział w projekcie wzięło 270 uczniów z klas I- III szkół podstawowych naszej Gminy.

            Lekcje nauki pływania prowadzone były na krytej pływalni w MCSiR w Nowym Targu, przez instruktorów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Dla każdego ucznia przewidziano 10 wyjazdów na basen, z których każdy trwał 2 godziny lekcyjne. Uczestnicy stopniowo nabywali nowe umiejętności pływania. Każdy stopień był zakończony odpowiednim sprawdzianem przeprowadzonym przez instruktora.

            Celem projektu "Umiem pływać" było oswojenie uczniów z przebywaniem w wodzie przez gry i zabawy, nabycie umiejętności pływania przez uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz poznanie różnych stylów pływackich. Wszystkie dzieci z zapałem brały udział w zajęciach, które sprawiały im wiele przyjemności, dodatkowo wdrażając do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzięki temu projektowi z powodzeniem udało się zagospodarować czas wolny uczniów szkół podstawowych. Ta forma zajęć spełniła bardzo ważną rolę wychowawczą, gdyż pokazała zarówno uczniom jak i rodzicom, że zajęcia sportowe wspaniale uczą dbania o swój rozwój fizyczny i psychofizyczny, uczą właściwego współzawodnictwa, motywują do poszerzania swoich umiejętności, uczą jak właściwie zachować sie w grupie. Spotkanie podczas zajęć z wykwalifikowanym instruktorami pływania i ratownikami było wspaniałą okazją do zdobycia przez uczniów nie tylko umiejętności pływania, ale i poznania nowych ludzi, autorytetów, obowiązków i zasad w kontaktach z wodą. Poza tym systematyczna nauka pływania, z całą pewnością, choć w części przyczyni się do skorygowania wad postawy u uczniów.

          Całkowity koszt finansowy zadania w 2021 roku wyniósł 88 299,00 zł. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało naszej Gminie dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł, tj. 34 % planowanych kosztów realizacji zajęć. Pozostałe środki, czyli 58 299,00 zł, pochodzą ze środków własnych budżetu Gminy Nowy Targ. Do kosztów projektu zalicza się: transport, wynajem pływalni i potrzebnego sprzętu, opiekę instruktora oraz ubezpieczenie uczestników zajęć.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer