Jesteś tutaj

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2022 R.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2022 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2022r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości.

Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok, w stosunku do roku poprzedniego  uległy zmianie i obowiązuje Uchwała Nr XXVII/264/2021 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 09 listopada   2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Stawki na podatek rolny – zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022r. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2020. 333) ogłasza się , że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022r. wynosi 61,48 zł za 1 dt.

Stawka podatku rolnego na 2022 rok wynosi:

od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych 153,70 zł

od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – 307,40 zł

Stawki na podatek leśny – zgodnie z  komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz.888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., wynosiła 212,26 zł za 1m3.

Stawka podatku leśnego na 2022 rok wynosi 46,6972 zł za 1 ha fizyczny

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer