Jesteś tutaj

Konkurs pn. „Małopolska Wieś 2021"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza V edycję konkursu "Małopolska Wieś 2021". Zapraszamy do udziału i i składania wypełnionych zgłoszeń do 26 marca 2021 roku.

Celem Konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców poprzez:

1) promowanie dbałości o estetykę, kształtowanie krajobrazu wiejskiego, ładu przestrzennego
i architektonicznego wsi oraz ochronę dziedzictwa kulturowego,
2) promowanie działań na rzecz zmiany wizerunku wsi – działań nowatorskich, innowacyjnych
w szczególności w wymiarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym,
3) promowanie działań wzmacniających tożsamość lokalną, aktywizację i integrację wspólnot
wiejskich, inicjatyw społecznych na wsi,
4) kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, uszanowania wolności
i postaw odpowiedzialnych za wspólnoty, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej,
5) utworzenie narzędzi internetowych służących upowszechnianiu informacji dla mieszkańców
odnośnie bieżących wydarzeń i walorów sołectwa.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1894123,ogloszenie-konkursu-pn-malopolska-wies-2021-skierowanego-do-gmin-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego.html

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer