Jesteś tutaj

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Budowa małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w km 193+200 na działkach nr ewid. 10/1, 11/1, 13/2, 13/4, 4191/8, 4191/17, 4191/18, 4191/19, 4191/20 w miejscowości Łopuszna, oraz na działce nr ewid. 4638/1 (jaz piętrzący) położonej w miejscowości Ostrowsko.

Nasz znak: GPI. 7624-11/06/07

Nowy Targ, 10.05.2007r.

INFORMACJA

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001r. ze zm.)

Wójt Gminy Nowy Targ

podaje do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek:
MECHTON Sp z o.o. ul. Ciepielowska 9, 67-100 Nowa Sól
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie małej elektrowni wodnej na rzece Dunajec w km 193+200 na działkach nr ewid. 10/1, 11/1, 13/2, 13/4, 4191/8, 4191/17, 4191/18, 4191/19, 4191/20 w miejscowości Łopuszna, oraz na działce nr ewid. 4638/1 (jaz piętrzący) położonej w miejscowości Ostrowsko.

Informację na temat prowadzonego postępowania w zakresie w/wym. ustawą w niniejszej sprawie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00-15.00 w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wnioski pisemne w tej sprawie można przesłać na adres: Wójt Gminy Nowy Targ, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

Informację zamieszcza się na okres dwudziestu jeden dni tj. od dnia 10 maja 2007r. do dnia 1 czerwca 2007r.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Stanisław Żółtek

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer