Jesteś tutaj

Komunikaty

Nabór 5/2022 – 1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

 

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu 

1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.  

Nabór 4/2022 – 1.1.5 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

 

informuje

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu 

Ogłoszenie konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022” skierowanego do gmin z terenu województwa małopolskiego

Głównym celem konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”, zwanego dalej Konkursem, jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców.

Konkurs „Małopolska Wieś 2022” organizowany jest w trzech kategoriach:

Kolejny przetarg ustny nieograniczony na najem na czas powyżej trzech lat z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Długiej 66 w Dursztynie.

Przedmiotem przetargu jest najem powierzchni użytkowej : pomieszczenie sklepu i zaplecza sklepu o łącznej powierzchni 70,09 m²: sklep o pow.: 48,20 m2, zaplecze sklepu o pow.: 21,89 m2 w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Długiej 66 w Dursztynie. W przedmiocie najmu może być prowadzona działalność  z przeznaczeniem na  sklep spożywczo-przemysłowy. 

Milowy krok w kierunku rozwoju


Akademia Piłkarska Wiatr Ludźmierz działająca przy Klubie Sportowym Wiatr Ludźmierz  zawarła z Akademią Mistrzów Cracovia umowę, dotyczącą współpracy stron w zakresie szkolenia grup dziecięco-młodzieżowych.

Zamknięcie kasy Urzędu Gminy Nowy Targ

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z likwidacją przez Bank Ochrony Środowiska w Nowym Targu  obsługi kasowej prowadzonej dla Gminy Nowy Targ,  informujemy,

z dniem 1 marca 2022 r. KASA w budynku Urzędu Gminy Nowy Targ

przestaje funkcjonować.

Od tego dnia nie będzie możliwe dokonywanie wpłat gotówkowych w Kasie Urzędu Gminy Nowy Targ, przy ul. Bulwarowej 9.

Od 1 marca 2022 r. wpłaty za wydanie zaświadczeń, pełnomocnictw, udostępnienie danych i inne, należy dokonywać wyłącznie na poniższy rachunek bankowy Gminy Nowy Targ:

BOŚ O/NOWY TARG 53 1540 1115 2043 6050 1844 0001

Opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe, które pozostają bez zmian.

Informujemy, że Gmina Nowy Targ ogłosiła dla banków zapytanie ofertowe na prowadzenie punktu kasowego, w celu obsługi wszystkich zainteresowanych, chcących dokonać wpłat gotówkowych na konto gminy. Po rozstrzygnięciu, informacja zostanie podana na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ. 

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer