slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Informacja o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Nowy Targ informuje o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Informujemy, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, obowiązani są złożyć do dnia 31 stycznia 2022 roku pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i dokonać opłaty. Brak złożonego oświadczenia jest przesłanką do wygaszenia zezwoleń.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Harmonogram odbioru śmieci 2022

SKŁADANIE FORMULARZY PODATKOWYCH PRZEZ OSOBY PRAWNE W 2022 R.

Przypominamy, że do 15 stycznia 2022 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2022r. zgodnie z obowiązującą uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości.

Należy także zaznaczyć, iż obowiązek składania deklaracji podatkowych, o których mowa powyżej, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Umiem pływać


8 grudnia zakończyła się kolejna edycja projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I- III szkół podstawowych.

Gmina Nowy Targ w liczbach

Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności w Gminie Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2021 roku zameldowanych na pobyt stały było 23 892 osoby. Oznacza to spadek ilości osób zamieszkałych na terenie Gminy o 69 w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba mieszkańców w okresie 2000-2020 nieprzerwanie rosła. Dopiero w roku 2021 zaobserwowano przerwanie tendencji wzrostowej.

Strony

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer